Programovanie je Vaša zbraň. Programovaním viete prinútiť počítač, aby robil presne to, čo chcete. Ako iste viete, počítač je schopný obrovského množstva vecí od posielania informácií v zlomku sekundy na opačný koniec zemegule prostredníctvom internetu až po ovládanie robotických systémov.

Programovať sa naučíte len tak, že sa s tým sami vytrápite spôsobom pokus-omyl. Nik iný to za Vás nespraví. Inšpirovať sa existujúcimi kódmi môže byť dobré a užitočné, ale bezduché kopírovanie cudzích riešení Vás nikam neposunie a v konečnom dôsledku Vás skôr či neskôr dobehne. Preto sa treba zaťať, prekonávať a učiť sa na vlastných chybách.

Vašou prvou úlohou je zoznámiť sa s kompilátorom, ktorý budete používať v príkazovom riadku. Kompilátor je softvérový nástroj, ktorý je schopný preložiť („skompilovať“) zdrojový kód zrozumiteľný programátorovi do kódu zrozumiteľnému počítaču. Skopírujte si súbor cli.bat z adresára J:\Programs\mingw na Plochu.

POZOR – vo vnútri súboru následne prepíšte rok 2022 na rok 2023, resp. rok, kedy ste nastúpili na štúdium, ak ste opakovaný študent.

 Uložte súbor a spustite ho.

Uvidíte niečo takéto (Váš výstup je ale trochu iný, pretože máte adresáre na sieťovom disku N):


Ďalej spustite program Notepad++ a prepíšte doň nasledovný kód.

Uložte si ho do adresára Documents a skompilujte pomocou nasledovného príkazu, kde miesto myFile.c uvediete názov Vášho súboru.

Pomocou príkazu dir si viete zobraziť obsah adresára. Po úspešnej kompilácii by ste mali medzi uvedenými súbormi vidieť aj program.exe.

Spustíte ho tak, že jednoducho napíšete jeho názov a stlačíte Enter.

Vašou ďalšou úlohou je naprogramovať funkciu, ktorá na obrazovku vypíše čísla od jeden do sto.

Výstup by mal vyzerať nejak takto.

Ďalej doprogramujte funkciu, ktorá vypíše buď všetky párne, alebo všetky nepárne čísla v rozsahu od 1 do 30. Využite na to operáciu modulo. Keď to budete mať, zavolajte svojho cvičiaceho a získate tým svoje prvé 2 body. Potom začnite pracovať na zadaniach z Bloku 1.

 

Close Menu