Založenie projektu v MS Visual Studio

  1. Kliknie na File/New/Project

 2. Kliknite vľavo na Visual C++ a potom na Windows Console Application. Zvoľte si názov projektu a uložte si ho do adresára Documents.

 3. Aby ste mohli v MS Visual Studio bez problémov používať funkciu scanf je potrebné napísať riadok z obrázka dolu presne na dané miesto.

Close Menu