Počnúc druhým cvičením semestra musíte byť schopní odpovedať na nasledovné kontrolné otázky kedykoľvek počas cvičení, či odovzdávaní zadania. Jedná sa o úplné základné vedomosti akéhokoľvek programátora. Ak nebudete vedieť odpovedať, tak riskujete stratu 0,5 – 1 boda za otázku!

 1. Čo je to bit?
       Bit (b) je základná a najmenšia dátová jednotka v počítači. Môže nadobúdať binárnu hodnotu 0 alebo 1.
 2. Čo je to bajt (byte)?
       Bajt (B) je jednotka digitálnej informácie. Pozostáva z ôsmich bitov.
 3. Koľko hodnôt vieme zakódovať do jedného bajtu?
       2 na ôsmu, čiže 256 hodnôt.
 4. Aký rozsah hodnôt (kladných vrátane nuly) vieme zakódovať do jedného bajtu?
      0 – 255.
 5. Čo je to kompilátor?
      Kompilátor je softvérový nástroj schopný preložiť zdrojový kód napísaný programátorom do strojového kódu vykonateľného počítačom.


   

 6. Aký je rozdiel medzi jazykom symbolických inštrukcí, assemblerom strojovým kódom?
       * Jazyk symbolických inštrukcií je pre ľudí na čítanie vhodná forma strojového kódu.
       *  Strojový kód je v podstate takmer to isté čo jazyk symbolických inštrukcií. Procesor však vie pracovať len s jednotkami a nulami. Čiže každej inštrukcii je priradená konkrétna binárna postupnosť. Pre procesor 8086 zo 70-tych rokov 20. storočia inštrukcia CMP vyzerá napr. takto:

                    0x38 hexadecimálne, čiže 00111000 binárne
       * Assembler je počítačový program na preklad z jazyka symbolických inštrukcií do strojového kódu. (Hovorovo sa však jazyku symbolických inštrukcií často hovorí assembler – “nakódil som to v assembleri…”)
 7. Čo je to inštrukcia?
      Inštrukcia je “základný prvok činnosti”, ktorú vykonáva procesor (napr. mov, cmp, add, sub).
 8. Čo je to register?
       Register je malá, veľmi rýchla pamäťová oblasť umiestnená vo vnútri procesora (napr. EAX, EBX, SP). Môže mať 8, 32, 64 bitov a pod.
 9. Čo je to adresa?
       Adresa je celé číslo ukazujúce na miesto v pamäti. Čiže keď Váš “noťas” má napr. 8 GB RAM-ky, tak adresa je číslo pomocou ktorého viete pristupovať (čítať/zapisovať) napr. k postupnosti jednotiek a núl uloženie na treťom GB.
 10. Čo je to kódovanie (v zmysle – kódovanie znakov v počítači)?
  https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dovanie_(informatika)
 11. Aký je rozdiel medzi reťazcom a poľom?
 12. Čo je to MSDN? Na čo Vám to je v súvislosti so zadaniami druhého bloku?
       MSDN (Microsoft Developer Network) je súbor zdrojov a informácií určených pre developerov pracujúcich na Microsoft platforme. Zjednodušene povedané – ak chcete programovať napr. špecificky pre operačný systém Windows, tak potrebujete vedieť ako používať knižnice, ktoré Vám umožnia tento operačný systém “prinútiť” urobiť, presne to, čo chcete. Pomocou Vašich znalostí programovania a dokumentácie na MSDN viete pre Váš Windows “nakódiť” hocičo. Často sa stretnete so skratkou API (Application Programming Interface).  Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. Čiže, ak niečo “chcete” od Windows-u, musíte poznať jeho API, aby ste vedeli, aké funkcie máte do Vášho “zdrojáku” dať. A o nich sa dočítate práve na MSDN. 
Close Menu