Notifications
Clear all

Odovzdávanie

Diskusia k forme odovzdávania zadaní. Podľa vývoja situácie sa môže meniť forma prezentovania vypracovaných zadaní cvičiacim. Predbežne sa počíta s tým, že bude niečo ako námatkové prezentovanie zadaní cez videorozhovor s cvičiacim. Stále platí, ze zdrojový kód musí byť autentický a samostatne vypracovaný. Video-odovzdávanie nahradí prezenčné odovzdávanie na cvičeniach. Taktiež prebehne aj anti-plagiátorská kontrola odovzdaných zadaní; buď po jedntolivých blokoch, alebo na konci semestra.
Topic Title
Views
Posts

Share:
Close Menu