Handle

Handle sa vo Windows používa často. Je to číslo (obvykle 32-bitové), ktoré odkazuje na nejaký objekt. Stretnete sa s handle ikony, handle kurzoru myši, alebo handle konzoly. Program získa handle volaním nejakej funkcie Windows. Potom túto handle používa v ďalších funkciách, ak chce s daným objektom pracovať. Skutočná hodnota handle je pre programátora v programe nevýznamná.

Rozhranie grafického zariadenia — GDI (Graphical device interface) Funkcie tohoto rozhrania sa používajú na kreslenie v klientskej oblasti okna.

Handle kontextu zariadenia (hdc) Je to akoby vstupenka okna pre prístup k funkciám GDI. Prakticky každá funkcia vyžaduje ako jeden z parametrov hdc. Je to nejaká štruktúra, ktorú GDI interne udržiava. Niektoré z hodnôt tejto štruktúry sú vlastne grafické “atribúty” (farba textu, pozadia,…).

Keď program potrebuje niečo vykresliť do klientskej oblasti, najprv musí získať handle kontextu zariadenia. Windows vyplní internú štruktúru hdc prednastavenými hodnotami atribútov (čierny text, biele pozadie, atď.) Istými funkciami je samozrejme možné tieto atribúty zmeniť. Pomocou inej funkcie vykreslíme čo potrebujeme a potom by sme mali hdc zasa uvoľniť.

Maďarská notácia

Niekedy sa názvy premenných tvoria tak, že názov začína malým písmenom (alebo písmenami), ktoré špecifikujú, o aký typ premennej ide. Napríklad cZnak je premenná typu char, iNumber je typu integer, hInstance je handle. Maďarská notácia má názov na počesť legendárneho programátora Microsoftu maďarského pôvodu Charlesa Symonyiho.

c   char
n   short
i   int
w   WORD (unsigned short)
dw  DWORD (unsigned long)
by  BYTE
b   BOOL (int)
f   BOOL (int)
fp  float
s   reťazec (char *)
sz  reťazec ukončený nulou
h   handle
p   smerník (pointer)
fn  funkcia 

Close Menu