Rozdiely v kódovaniach slovenčiny

Podľa medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO je štandardom pre kódovanie stredoeurópskych jazykov norma ISO 8859-2. Firma Microsoft si pre systém Windows vybrala svoje vlastné kódovanie, ktoré je prakticky zhodné, až na kódy 8 znakov. Ich kódy sú uvedené v tabuľke:

       ISO-8859-2     Windows-1250
znak    hex dec         hex dec

 Ľ      A5  165         BC  188
 Š      A9  169         8A  138
 Ť      AB  171         8D  141
 Ž      AE  174         8E  142

 ľ      B5  181         BE  190
 š      B9  185         9A  154
 ť      BB  187         9D  157
 ž      BE  190         9E  158  

Úloha vášho prekódovacieho programu spočíva v nahradení znakov s kódom v ľavom stĺpci kódmi z pravého stĺpca. Napríklad slovo uši je na disku v súbore uložené ako postupnosť ASCII kódov v kódovaní ISO-8859-2 takto [75 B9 69]H, resp. (117 185 105)D a treba ju nahradiť postupnosťou [75 9A 69]H, resp. (117 154 105)D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu