Error C2443: operand size conflict

Význam: inštrukcia vyžaduje, aby oba operandy boli rovnakej veľkosti. Musíte jeden z operandov zmeniť tak, aby oba mali rovnakú veľkosť.

Táto chyba môže znamenať aj to, že kompilátor NEVIE akú veľkosť máte na mysli, musíte mu dať pomôcku ktorou presne špecifikujete veľkosť premennej.

Príklad:

 

char str[4];

int main()
{


__asm mov str, EAX // chyba
__asm mov BYTE PTR str, AL // OK, presunie do str jeden byte
__asm mov WORD PTR str, AX // OK, presunie do str 2 byte
__asm mov DWORD PTR str, EAX // OK, presunie do str 4 byte


}

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu