CPUID

Firma Intel po uvedení MMX inštrukcií zaviedla aj jednu novú inštrukciu (cpuid), ktorá umožnila rozpoznať svoje nové procesory a využívať tak inštrukcie pre ne. Tým sa umožnila optimalizácia kódu.

Táto jednoduchá asemblerovská inštrukcia umožňuje programátorovi získať mnoho informácií: výrobcu CPU (napr. Intel, AMD, Cyrix,…), aké “extra” vlastnosti podporuje (napr. MMX, FPU, 3DNow,…) a ďalšie.

Inštrukcia je k dispozícii od procesorov Pentium vyššie.

Inštrukcia nemá žiadne parametre, pred volaním sa nastaví požadovaná funkcia zapísaním vhodného čísla do EAX. Slovom “funkcia” sa tu myslí zjednodušene – čo chcete, aby pre Vás inštrukcia CPUID “urobila”. Vie “robiť” viacero vecí; Vy si vopred volíte, čo od nej “chcete”.

Funkcia 0 vracia Vendor String, reťazec 12 znakov identifikujúci výrobcu procesora. Prvé štyri znaky sú v EBX, ďalšie v EDX a posledné štyri v ECX. V registri eax sa vráti najvyyššia funkcia, ktorú ešte môžeme použiť. (12 chars = 3 x 4 bytes = 3 x 4 x 8 bits = 3 x 32 bits)

Ďalšie funkcie, ktoré dostaneme zapísaním prísušného čísla do EAX pred volaním funkcie sú:

Funkcia 1 vracia Signature

Funkcia 2 vracia Config

Funkcia 3 Serial Number

Vyššie čísla sú rezervované.

 

 

 

 

 

Close Menu