#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
 clock_t Start, Koniec;  // premenne typu clock_t
 float Trvanie;     // tu bude vysledok merania

 long  i = 10000000L;

  // Zmeriame dlzku trvania cyklu.

 printf( "Kym pocitac vykona %ld prazdnych cyklov, uplynie: ", i );
 Start = clock();
   while( i-- ) { /* nerob nic*/ };
 Koniec = clock();

  // Vypocet dlzky trvania

 Trvanie = (float)(Koniec - Start) / CLOCKS_PER_SEC;
 printf( "%f sekund\n\n", Trvanie );

  // Ak vas zaujima, ako to funguje, vypiste si vsetko:

 printf(" Obsahy premmennych:  \n");
 printf(" Start:       %d \n", Start );
 printf(" Koniec:       %d \n", Koniec );
 printf(" CPS:        %d \n", CLOCKS_PER_SEC );

 printf("\n\nKoniec...\n\n");
 getchar();
 return 0;
}